​Rasjonering gjelder salg fra apotek til enkeltpersoner som har «hvit resept» på paracetamol. Apoteket kan utlevere maksimalt 100 tabletter om gangen. I underkant av 300 000 pasienter får årlig paracetamol  på «hvit resept». Salg av reseptfri paracetamol er begrenset til én pakke på 20 tabletter per kunde, både i apotek og dagligvarehandel. 

Rasjonering gjelder for både helsepersonell og enkeltpasienter, men ikke for helseinstitusjoner eller skipsmedisin. Legemiddelverket presiserer at helseinstitusjon i denne sammenheng vil si en institusjon som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem).

- Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidler som er tilgjengelige og unngå hamstring. Vis solidaritet og følg råd fra apotek og lege, sier direktør Audun Hågå.
 
Legemiddelverket følger forsyningssituasjonen nøye. Tiltaket gjelder inntil videre og opphører hvis forsyningssituasjonen blir bedre.

Råd til pasienter: 

Du får maksimalt 100 tabletter paracetamol av gangen dersom du har vanlig «hvit resept» på paracetamol. Du kan få ny forsyning etter 14 dager. 

Råd til leger: 

  • Informér pasienten om at det er rasjonering på paracetamol. 
  • Ikke forskriv større mengder paracetamol enn nødvendig.
  • Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept.

Råd til apotek: 

  • Apoteket kan kun utlevere maksimalt 100 tabletter per kunde til de som har vanlig «hvit resept».
  • Apotek må sjekke at det går minimum 14 dager mellom hver utlevering på vanlig «hvit resept». 
  • Som vanlig kan ikke apotek utlevere mer enn én pakning reseptfri paracetamol per kunde.
  • Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept. Apotekene bør likevel unngå å levere ut for mer enn tre måneder av gangen.
​Fant du det du lette etter?