​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Paxlovid er et antiviralt legemiddel som brukes til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Paxlovid vil være tilgjengelig i Norge fra 8. desember 2022. 

Apotek skal kun utlevere Paxlovid på blå resept eller rekvisisjon fra sykehjem eller kommunale akutte døgnenheter (KAD-enheter​) i tråd med faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.​

Leveringssituasjon 

Årsaken til rasjoneringen er at det er kjøpt inn et begrenset antall pakninger.​ Paxlovid anbefales kun til de som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. ​

Rasjoneringen gjelder fra 1. desember 2022 kl. 13:00.

Råd til leger

Råd til apotek

Råd til pasienter

  • ​​Paxlovid får du kun på resept og du må ha bekreftet smitte av koronaviruset. 
  • Ta kontakt med legen din for en vurdering dersom du har høy risiko for alvorlig sykdom, og mistenker at du er smittet av covid-19.
  • Paxlovid erstatter ikke vaksine. 
  • Paxlovid skal ikke brukes for å forebygge smitte av koronaviruset.​

Se nyhetssak fra Helsedirektoratet: Dei som har høg risiko fo​r å bli alvorleg sjuke av korona kan få effektiv behandling​​

​Fant du det du lette etter?