​RoActemra brukes i behandling av forskjellige typer artritt og kan benyttes off-label til behandling av COVID-19 pasienter med et alvorlig sykdomsforløp.

Apotek skal maksimalt utlevere legemiddelet for en månedsforbruk, med et intervall på minimum 21 dager. Apotekene er pliktig til å sjekke sist utlevert dato.

Grossister skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Leveringssituasjon

Det er mangel på subkutane formuleringer av RoActemra:

  • RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, ferdigfylt sprøyte i periode 16.07.2021-03.09.2021.
  • Det er ventet mangel på RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, penn i periode 02.08.2021-03.09.2021.

Leveranser av RoActemra 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske er stabile så lenge etterspørselen ikke øker betraktelig.

Årsaken til rasjoneringen er å unngå hamstring og sørge for bedre tilgjengelighet av legemiddelet under mangelperioden.

Rasjoneringen gjelder fra 22. juli kl. 13:00. Vedtaket om rasjonering oppheves så snart vi mener forsyningssituasjonen er stabil.

Råd til leger

  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Apotek skal maksimalt utlevere legemiddelet til en månedsforbruk, med et intervall på minimum 21 dager.
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • Kontakt lege dersom medisinen ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du maksimalt hente medisin for en månedsforbruk om gangen, med et intervall på minimum 21 dager.
  • Dersom apoteket ikke kan skaffe legemiddelet må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
​Fant du det du lette etter?