​Apotek skal maksimalt utlevere inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager. Rasjoneringen gjelder for alle resepttyper, samt  for utenlandske pakninger som tillates solgt i forbindelse med mangelsituasjonen.  Florinef skal i utgangspunktet ikke utleveres til bruk på dyr så lenge det er rasjonering. Apotekene er pliktig til å sjekke sist utlevert dato. Grossister skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Leveringssituasjon

Det er meldt mangel på Florinef tabletter frem til 18.06.2021. Årsaken til rasjoneringen er å unngå hamstring og sørge for bedre tilgjengelighet av legemiddelet under hele mangelperioden.

For mer informasjon om mangel på Florinef se nyhetssak.

Rasjoneringen gjelder fra 31. mai kl. 13:00. Vedtaket om rasjonering oppheves så snart vi mener forsyningssituasjonen er stabil.

Råd til leger

  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
  • For informasjon om mangelsituasjonen se egen nyhetssak.

Råd til veterinærer

  • Veterinærer kan kun forskrive Florinef til dyr i de tilfeller der det har vært forsøkt behandling med Zycortal uten at dyret har respondert/fungert tilfredsstillende på dette preparatet.
  • For mer informasjon se egen nyhetssak for veterinærer/dyreeiere.

Råd til apotek

  • Apotek skal maksimalt utlevere inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager. Rasjoneringen gjelder for alle resepttyper, samt utenlandske pakninger som tillates solgt i forbindelse med mangelsituasjonen.
  • Florinef skal i utgangspunktet ikke utleveres til bruk på dyr så lenge det er rasjonering. Se egen nyhetssak og kontakt forskrivende veterinær dersom noe er uklart.
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du maksimalt hente inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager.
  • Dersom du er dyreeier se egen nyhetssak.
​Fant du det du lette etter?