Bakgrunn

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som er belastende for både pasienter og pårørende, og som ofte fører til svekket sosial fungering og tilbaketrekning.

Det er store individuelle forskjeller mellom pasientene når det kommer til effekt, tolerabilitet og etterlevelse av antipsykotisk behandling, og Legemiddelverket vurderer at mange behandlingsalternativer bør være tilgjengelige slik at behandlingen best mulig kan tilpasses den enkelte pasient.

Legemiddelverket har vurdert at kariprazin kan være et godt alternativ der andre atypiske antipsykotika er prøvd, men med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptabel bivirkningsprofil. Ved schizofreni skilles det mellom positive symptomer (som vrangforestillinger og hallusinasjoner) og negative symptomer (som følelsesavflatning og initiativløshet, samt symptomer relatert til reduksjon av kognitive funksjoner). Kariprazin har vist sammenlignbar antipsykotisk effekt som flere andregenerasjonsmidler som brukes i norsk klinisk praksis, og det foreligger studiedata som indikerer at kariprazin særlig kan være nyttig for pasienter med overvekt av negative symptomer.

Behandlingskostnaden er på nivå med andre nyere antipsykotika som har fått innvilget refusjon med vilkår om bruk i andre linje.

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av schizofreni

Vilkår: 217 - Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt og/eller har fått uakseptable bivirkninger av andre atypiske antipsykotika.

​Fant du det du lette etter?