​Legemiddelverket har tidligere oppfordret veterinærer til å unngå forskrivning av humanlegemidler så langt det er mulig.

Det er nå meldt om mangel på Stesolid injeksjonsvæske. Humanpreparatet må forbeholdes bruk til mennesker. Det finnes tilsvarende veterinærpreparat med diazepam tilgjengelig.

Råd til veterinærer

  • Ikke rekvirer Stesolid injeksjonsvæske
  • Bruk det tilsvarende veterinærpreparatet Diazedor vet

Råd til apotek

  • Tillatelsen til utlevering av utenlandske pakninger av Stesolid inj. uten søknad om godkjenningsfritak gjelder ikke for bruk til dyr
  • Dersom veterinærer rekvirerer Stesolid injeksjonsvæske, ta kontakt med veterinæren for å avklare bytte til Diazedor vet.
​Fant du det du lette etter?