​Veterinærer har i utgangspunktet anledning til å forskrive humanlegemidler til dyr. Humanpreparater skal imidlertid kun brukes når veterinærpreparater ikke kan benyttes, jf. forskrift om bruk av legemidler til dyr. I situasjonen vi er i nå, oppfordrer Legemiddelverket og Mattilsynet på det sterkeste alle veterinærer om å forskrive veterinærlegemidler der slike finnes.

Dette gjelder spesielt ATC-gruppene:

- A10A: Insulin og analoger
- C03CA01: Furosemid
- D06AX01: Fucidinsyre
- H02AB06: Prednisolon
- H03AA01: Levotyroksin
- J01EE01: Sulfametoksazol og trimetoprim
- J01DB01: Cefaleksin
- L04AD01: Cicklosporin
- N01AX03: Ketamin
- N01BB52: Lidokain, kombinasjoner
- N02AB03: Fentanyl
- N02AE01: Buprenorfin
- N02BE01: Paracetamol
- N03AA02: Fenobarbital
- N05BA01: Diazepam
- S03CA04: Hydrokortison og antiinfektiver

Råd til veterinærer:

  • Sjekk ATC-koden for humanlegemidlet du vanligvis forskriver.
  • Sett en «Q» foran ATC-koden, og søk etter tilsvarende veterinærlegemidler enten på legemiddelsøk.no eller veterinarkatalogen.no.
  • Hvis du trenger hjelp til å finne tilgjengelige veterinærlegemidler kan du også kontakte Vetlis.
​Fant du det du lette etter?