​​​Bakgrunnen for utsettelsen er begrenset informasjon om leverandørene i legenes forskrivningsmodul i journalsystemene. Legemiddelverket ser på ulike løsninger i de mest brukte journalsystemene.

Entydig forskriving av legemiddel

For å hindre bytte mellom direkte- og parallellimporterte legemidler, må legen angi entydig hvilket legemiddel pasienten skal bruke. Resepten må derfor angi leverandør og/eller varenummer for legemiddelet.

Ordningen med bytte av legemiddel skal praktiseres på en måte som ivaretar pasientenes sikkerhet. Apotek tilbyr bytte til det rimeligste legemidlet dersom legen ikke har reservert seg mot generisk bytte. Det har tidligere vært uklart om legens reservasjon mot bytte hindret bytte mellom direkte – og parallellimporterte legemidler. Legemiddelverket ønsker klare retningslinjer og tydelig informasjon slik at praksisen med bytte er enhetlig og gjennomtenkt.

Legen kan reservere mot bytte når medisinske grunner taler for at pasienten bare skal bruke ett spesielt legemiddel. Dette legemiddelet kan være en direkteimportert original, parallellimportert original eller et generisk legemiddel.

Saken var på høring i 2011

​Fant du det du lette etter?