I de senere årene har vi samlet revurdering av priser på H-reseptlegemidler til en periode på slutten av året. Men antallet H-reseptlegemidler øker og dersom vi fortsetter med denne praksisen, vil revurdering av H-reseptlegemidler i 2018 kreve 4 måneders arbeid fra vår side. Det fører til at vi har mindre kapasitet til å revurdere maksimalpriser på legemidler på blå og hvit resept.

Vi har derfor tatt initiativ til dialog med blant annet Legemiddelindustrien og Sykehusinnkjøp HF. Vi foreslår å ikke sette H-reseptlegemidler opp på den årlige revurderingen. Legemiddelfirmaene kan uansett søke om revurdering selv.

Har du innspill eller spørsmål til dette? Kontakt oss innen 23. august på
e-
post: prisinformasjon@legemiddelverket.no. 
Medlemmer av Legemiddelindustrien kan også ta kontakt med Legemiddelindustrien på
e-post: lmi@lmi.no.

 

​Fant du det du lette etter?