​Som regel er det anbudene, i regi av Sykehusinnkjøp HF, som bestemmer hvilke priser helseforetakene faktisk betaler for legemidlene.

Fordi Legemiddelverket nå ikke tar initiativ til å revurdere maksimalprisene på H-reseptlegemidler, vil vi få mer kapasitet til å revurdere maksimalpriser på legemidler på blå eller hvit resept.

Dersom maksimalprisene på et legemiddel ble fastsatt for mer enn ett år siden (og ATC-koden for legemiddelet heller ikke er satt opp i revurderingsrekkefølgen), kan legemiddelfirmaene selv søke om revurdering av maksimalprisene.

Se oversikten over revurderingen av maksimalpriser for 2018.

​Fant du det du lette etter?