​Regjeringens Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015) har som mål å redusere bruken av antibiotika til kjæledyr med 30 % og med 10 % til matproduserende landdyr innen utgangen av 2020. For å bidra i dette arbeidet har Legemiddelverket laget varsler som minner veterinærene om riktig bruk av antibiotika. 

Varslene er korte råd knyttet til bruk av veterinærlegemidler i de viktigste gruppene av antibiotika (kinoloner, makrolider og 3. og 4. generasjons cephalosporiner) som brukes i humanmedisin. Hovedbudskapet er at disse antibiotika bidrar til utvikling av multiresistente bakterier og at de derfor bør være sistevalg til dyr. Antibiotikaresistens hos dyr og mennesker er tett knyttet sammen, og varslene understreker veterinærens rolle i et One Health-perspektiv.

Varslene vises i den elektroniske utgaven av «Veterinærkatalogen» og vil være synlige i seks måneder.

Terapianbefalinger:

​Fant du det du lette etter?