​SGLT2-hemmere brukes til behandling av diabetes type 2. I Norge markedsføres SGLT2-hemmere som Forxiga (dapagliflozin), Xigduo (dapagliflozin/metformin), Qtern (dapagliflozin/saksagliptin), ▼Jardiance (empagliflozin), ▼Synjardy (empagliflozin/metformin), ▼Glyxambi (empagliflozin/linagliptin), ▼Steglatro (ertugliflozin), ▼Segluromet (ertugliflozin/metformin) og ▼Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin).

Etter markedsføring er det meldt tilfeller av vevsskade (nekrose) i området mellom genitaliene og anus (Fourniers gangren). Fourniers gangren er en sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon. Den forekommer nesten utelukkende hos menn, men i forbindelse med bruk av SGLT2-hemmere er det også meldt hos kvinner.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling)
  • Be pasientene oppsøke legehjelp umiddelbart dersom de får sterke smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perineumområdet fulgt av feber eller sykdomsfølelse
  • Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan oppstå før nekrotiserende fasciitt
  • Mistenkte bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema
Produktinformasjon vil bli oppdatert med ny sikkerhetsinformasjon om risikoen. Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, indremedisinere inkludert endokrinologer og diabetesleger, diabetessykepleiere, gynekologer, spesialister i nyresykdommer, akuttmedisin og kirurger.
​Fant du det du lette etter?