​Tofacitinib er en JAK-hemmer som er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig revmatoid artritt, psoriasisartritt eller ulcerøs kolitt, hvor pasienten har vært intolerant eller ikke har respondert tilstrekkelig på annen behandling.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Vurder fordeler og ulemper kontinuerlig når det skal bestemmes hvorvidt pasienter skal begynne med eller fortsette bruk av ▼Xeljanz.
  • Følg anbefalingene i preparatomtalen.
  • Informer pasient om å snakke med lege før de avslutter bruk av ▼Xeljanz.
  • Informer pasient om å kontakte lege ved spørsmål eller bekymring.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

 

Råd til pasienter:

  • Konsulter lege før du slutter å bruke ▼Xeljanz.
  • Kontakt lege ved spørsmål eller dersom du er bekymret.

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til revmatologer og gastroenterologer.


​Fant du det du lette etter?