​​​​​​Minirin (desmopressin) 2,5 mikrogram/dose nesespray er godkjent til behandling av hypofysær diabetes insipidus, polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.

Minirin (desmopressin) 2,5 mikrogram/dose nesespray inneholder konserveringsmiddelet klorbutanol. Studier tyder på at intravenøst inntak av produkt som inneholder klorbutanol kan forlenge QT-intervallet. Forlenget QT-intervall kan igjen medføre risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Studier tyder også på at klorbutanol kan føre til forstyrrelse av normal reproduksjon hos kvinner og menn. 

Det er ikke kjent i hvor stor grad klorbutanol tas opp i kroppen når det inntas via nesespray. Dersom det tas fullstendig opp vil eksponeringen fra Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray overstige den tillatte grensen for daglig eksponering på 0,5 milligram per dag. 

​Det er ikke observert økt risiko for påvirkning på hjertet eller reproduksjonssystemet for Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray i sikkerhetsovervåkingen av legemidlet etter legemidlet ble tatt i bruk. Produktinformasjonen er likevel oppdatert med informasjon om disse mulige bivirkningene på grunn av alvorlighetsgraden. 

Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray bør kun brukes når alternative desmopressinprodukter uten klorbutanol ikke er tilgjengelige eller er uegnet å bruke.

​Råd til leger og helsepersonell

  • For å unngå potensielle skadelige effekter som følge av eksponering for klorbutanol, bør Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray kun vurderes i situasjoner der alternative desmopressinformuleringer uten klorbutanol ikke er tilgjengelig eller er uegnet å bruke.

  • Desmopressin er kritisk i behandling av hypofysær diabetes insipidus. Desmopressin-nesespray bør kun brukes hvis orale formuleringer ikke kan brukes eller ikke gir optimal titrering. I slike tilfeller oppveier fordelene ved nasal administrering de potiensielle risikoene knyttet til klorbutanol.​

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema 

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til endokrinologer, nevrokirurger og nefrologer og barneleger ved universitetssykehusene. 

​Fant du det du lette etter?