​​​​​Anagrelid brukes av enkelte pasienter med økt antall blodplater (essensiell trombocytemi), og markedsføres blant annet som Xagrid. En analyse konkluderte med at brå seponering, utilstrekkelig dosering eller manglende effekt av anagrelid kan øke risikoen for hjerneinfarkt og andre blodpropprelaterte hendelser. 

Råd til leger og helsepersonell 

  • Brå seponering av anagrelid bør unngås på grunn av risikoen for en plutselig økning i antall blodplater, som kan føre til livstruende trombotiske komplikasjoner. 
  • Ved opphold eller seponering av anagrelid, bør antall blodplater overvåkes hyppig (se punkt 4.4 «Advarsler og forsiktighetsregler» i preparatomtalen). 
  • Pasienter bør informeres om symptomer på trombotiske komplikasjoner, som hjerneslag, og bes oppsøke lege umiddelbart dersom symptomene oppstår. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»- brev​​​ til hematologer og spesialister i indremedisin.


​​

​Fant du det du lette etter?