​​▼​Tresiba brukes til å behandle diabetes mellitus hos voksne og barn fra 1 år og finnes fra før av i styrken 100 enheter/ml. Den nye styrken på 200 enheter/ml i ferdigfylt penn vil gi mulighet for å dosere opp til 160 enheter per injeksjon. De to ferdigfylte pennene kan potensielt forveksles, som kan føre til feilmedisinering som over- eller underdosering.

Råd til helsepersonell:

  • Vær sikker på at korrekt styrke er angitt på resepten ved forskrivning. Farmasøyt skal sjekke dette ved utlevering og kontakte forskriver ved tvilstilfeller.
  • Pasienter må få tilstrekkelig opplæring i bruk av pennen. De må kunne:
    • Kontrollere visuelt de valgte enhetene på pennens doseteller (pasienter som skal injisere selv må kunne lese av dosetelleren)
    • Kontrollere insulinetiketten både ved utlevering og før hver injeksjon
  • Pasienter som er blinde eller svaksynte må instrueres i å alltid få hjelp av en annen person som har godt syn og som har trening i bruk av insulinpennen.
  • Pakningene og pennene for hver av de to styrkene er designet slik at det tydelig kan skilles mellom dem.
  • Følg alltid bruksanvisningen som følger med pakningen. Bruk aldri sprøyte for å trekke opp insulin fra pennen.

Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Det er sendt ut opplæringsmateriell og «Kjære helsepersonell» -brev til fastleger, apotek, spesialister og klinikker innen diabetesbehandling, samt relevante foreninger og forbund for å informere om introduksjon av den nye styrken og risiko for forveksling. ​​​​​​​​​t​

​Fant du det du lette etter?