Humalog KwikPen brukes til å behandle diabetes mellitus hos voksne og finnes fra før av i styrken 100 enheter/ml. De to ferdigfylte pennene kan potensielt forveksles, som kan føre til feilmedisinering som over- eller underdosering.

Råd til helsepersonell:

  • Insulin lispro 200 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning skal administreres kun med Humalog 200 enehter/ml ferdigfylt penn (KwikPen).
  • Overføring av den høyere styrken insulin lispro 200 enheter/ml fra KwikPen til annet utstyr kan føre til overdose og alvorlig hypoglykemi.
  • Det er viktig å gjøre pasienter oppmerksomme på denne risikoen og instruere dem i å ikke overføre inuslin fra Humalog 200 enehter/ml Kwikpen til sprøyte eller insulinpumpe.
  • Ved bytte fra en Humalogstyrke til en annen er det ikke nødvendig å regne om dosen. For begge pennene viser doseindikatoren det antall enheter insulin som injiseres.
  • Sørg for at riktig styrke Humalog KwikPen er tydelig skrevet på resepten ved forskrivning
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev for å informere om denne risikoen til allmennleger, endokrinologer, apotek og relevante klinikker, forbund og foreninger.

Legemiddelverket har tidligere informert om risiko for samme type forveksling med ny styrke av Tresiba (insulin degludec) ferdigfylt penn.

​Fant du det du lette etter?