​Increlex inneholder mekasermin - et veksthormon, som ligner på insulin (insulin-like growth factor-1, IGF-1). Increlex brukes ved langtidsbehandling av barn og ungdom med vekstforstyrrelser på grunn av mangel på IGF-1.

Risikoen for svulster kan være høyere hos pasienter som blir behandlet med mekasermin selv om de produserer IGF-1, eller som får mekasermin i høyere doser enn anbefalt. Det er meldt ulike typer ondartede svulster, også sjeldne typer som vanligvis ikke sees hos barn.

Preparatomtalen til Increlex og opplæringsmateriellet for lege og pasient oppdateres for å reflektere denne sikkerhetsinformasjon.

Råd til leger:

  • Mekasermin er kontraindisert hos barn og ungdom med aktiv eller mistenkt neoplasi, eller andre tilstander som øker risikoen for benign- eller malign neoplasi.
  • Mekasermin skal bare brukes i behandling av alvorlig primær IGF-1-mangel, og maksimal dose på 0,12 mg/kg to ganger daglig skal ikke overskrides. 
  • Mekasermin skal permanent seponeres dersom det utvikles benign- eller malign neoplasi.

Mistenkte bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle barneleger og endokrinologer for å informere om denne risikoen.
​Fant du det du lette etter?