​​​​​ Det europeiske legemiddelkontoret har konkludert med at hjertebivirkninger mest sannsynlig vil oppstå hos personer med andre risikofaktorer, elektrolyttforstyrrelser eller som er under behandling med interagerende legemidler. Det viktigste tiltaket er derfor å begrense bruken av hydroksyzin hos disse pasientene.
 
Risikoen for å få hjertearytmier er større ved høyere doser, og medisinen skal derfor brukes i så lave doser som mulig.

Råd til leger: ​

  • Hydroxyzin skal ikke brukes hos pasienter med kjent QT-forlengelse eller risiko for dette.
  • Hydroksyzin skal ikke brukes sammen med flere legemidler som forlenger QT-intervallet (se detaljer i preparatomtalen).
  • Bruk hydroksyzin i så lave doser som mulig og over kortest mulig tid. Den maksimale dosen hos voksne er 100 mg daglig.
  • Eldre bør ikke bruke hydroksyzin. Dersom bruk ikke kan unngås er maksimal dose  50 mg/dag.
  • For barn under 40 kg er maksimal dose 2mg/kg/dag.
  • Meld mistenkte bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

  • Dersom du har eller har hatt hjertesvikt skal du være forsiktig med bruken av hydroksyzin. Snakk med legen din om dette.
  • Pasienter kan selv melde bivirkninger via den elektroniske meldeordningen for pasienter.
Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert, og det er sendt ut et Kjære Helsepersonell-brev til apotek og allmennleger i Norge.
​Fant du det du lette etter?