​BCG-vaksiner (BCG-medac eller OncoTICE) er BCG(Bacillus Calmette-Guérin)-mykobakterier som brukes til behandling av blærekreft. Det er rapportert  at behandlingen kan føre til en latent (skjult) BCG-infeksjon som kan vedvare i flere år. Slike latente infeksjoner kan blusse opp og føre til systemisk infeksjon, spesielt etter infeksjoner i omkringliggende vev eller andre steder i kroppen.

Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon. Pasientvarslingskortet vil inneholde en kort beskrivelse av symptomene på en systemisk infeksjon og en kort melding til annet helsepersonell som ikke er direkte involvert i behandlingen med BCG-bakterier og om risikoen for at BCG-infeksjoner kan oppstå.

Pasientvarslingskortet vil legges ved emballasjen, og pasienten bør ha med seg kortet til enhver tid og vise det til alle leger de er i kontakt med for å sikre egnet behandling i tilfelle systemisk infeksjon. 

Vi anbefaler at pasienten selv eller behandlende lege eller pasientens fastlege legger inn opplysninger om gjennomgått behandling med BCG-bakterier i Kjernejournal under Sykdomshistorikk og eventuelt under Kritisk informasjon.

Råd til leger og helsepersonell

  • Gi pasienter opplæring i symptomer på alvorlig systemisk infeksjon før første instillasjon med BCG-vaksine (BCG-medac/OncoTICE).
  • Råd pasienter til alltid å ha med seg pasientvarslingskortet og vise dette fram i kontakt med annet helsepersonell som ikke er direkte involvert i behandling med BCG-vaksine. Hjelp pasienten med å registrere informasjon om BCG-behandlingen i Kjernejournal.
  • Konsulter spesialist i infeksjonsmedisin ved mistanke om disseminert BCG-infeksjon, ettersom sykdomsforløpet ligner infeksjoner med Mycobacterium tuberculosis.

Råd til pasienter​

  • Ha alltid  med deg pasientvarslingskortet, og vis dette frem i kontakt med annet helsepersonell som ikke er direkte involvert i behandlingen med BCG-vaksine.
  • Registrer opplysninger om at du er behandlet med BCG-vaksine (BCG-medac/OncoTICE) i Kjernejournal. Be eventuelt fastlegen din om hjelp til dette.  

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev  til spesialister i urologi og apotek.​

​Fant du det du lette etter?