​Metamizol har ikke markedsføringstillatelse i Norge, men noen få pasienter får hvert år metamizol via ordningen med godkjenningsfritak. Metamizol brukes blant annet som smertestillende og febernedsettende. Det er rapportert om leverskader ved bruk av legemidlet. De fleste leverskadene oppstod fra noen få dager til noen måneder etter oppstart av behandling.

Råd til leger og helsepersonell

  • Informer pasienten om symptomer på leverskade før behandling med metamizol.
  • Be pasienten avslutte behandling og ta kontakt med lege ved symptomer på leverskade.
  • Ta leverfunksjonsprøver hos pasienter som har symptomer på leverskade. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.

Råd til pasienter​

Avslutt behandling med metamizol og ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på leverskade. Symptomer på dette kan være:

  • Ubehag i øvre del av magen
  • Nedsatt matlyst
  • Mørk urin
  • Utmattelse
  • Gulsott

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasi​enter.

​Fant du det du lette etter?