​​Prosedyren for å blande væsken og pulveret i sprøytene er komplisert, men det er avgjørende at dette gjøres korrekt.

Råd til leger:

  • Instruksjonene for å klargjøre og administrere Eligard står beskrevet i preparatomtalen og pakningsvedlegget. Sett deg godt inn i disse.
  • Eligard kan kun klargjøres når produktet holder romtemperatur.
  • Injeksjonsutstyret vil bli endret for å forenkle tilberedning og administrering, det samme gjelder oppbevaringstemperaturen.
  • Testosteronnivåene bør måles ved mistanke om feiladministrering av Eligard.
  • Du kan melde mistenkte bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Det er sendt ut et Kjære Helsepersonellbrev til urologer, allmennleger, sykepleiere, onkologer, apotek, Norsk Urologisk Forening, Norsk Sykepleierforening, Den norske legeforening og RELIS.

​Fant du det du lette etter?