​Andexanet alfa brukes hos voksne pasienter for å reversere effekten av de blodfortynnende legemidlene rivaroksaban (Xarelto) og apixaban (Eliquis) ved alvorlige blødninger.  

Råd til leger/helsepersonell: 

Studier tyder på at binding av andexanet alfa til heparin-antitrombin III (ATIII) komplekset nøytraliserer den blodfortynnende effekten av heparin.

  • Gi andexanet alfa hvis det er nødvendig, men vær oppmerksom på at andexanet alfa kan redusere effekten av heparin.
  • Ta kontakt med hematolog for veiledning.
  • Vurder bruk av intravenøs direkte trombinhemmer i slike situasjoner.
  • Resultat fra koagulasjonstester kan være misvisende dersom både andexanet alfa og heparin blir gitt innenfor et kort tidsrom. Omfanget og varigheten av interaksjonen er ikke evaluert.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

​Fant du det du lette etter?