Fire dobbeltblindede kliniske studier har vist en høyere forekomst av ny kreftsykdom hos pasienter behandlet med denosumab sammenlignet med pasienter som ble behandlet med zoledronsyre grunnet fremskreden kreftsykdom som involverer skjelettet.

En samlet analyse har vist at forekomsten av ny kreftsykdom var 1,1 % for pasienter behandlet med denosumab og 0,6 % for pasienter behandlet med zoledronsyre.

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til relevant helsepersonell.

 

​Fant du det du lette etter?