​I sin rapport peker de på de komplekse strukturelle forholdene i den globale legemiddelindustrien som norske myndigheter har svært begrensede muligheter å påvirke. Samtidig viser de til at forsyningsproblemer kan møtes med nasjonale tiltak for å redusere risiko for og konsekvenser av legemiddelmangel. Les rapporten til DSB.

Økende problem

Økningen i antall mangelsituasjoner er bekymringsfull. I de fleste tilfeller skyldes legemiddelmangel ulike problemer med produksjonen. I 2017 var 207 av de 358 mangeltilfellene legemidler som brukes i allmennpraksis. I slike situasjoner samarbeider Legemiddelverket med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger. I de fleste tilfeller løses problemet slik at pasientene får den behandlingen de trenger.

Industriens ansvar

Legemiddelprodusenter har plikt til å informere Legemiddelverket om alle tilfeller av forsyningssvikt til det norske markedet. Det er viktig at produsenter etterlever sitt ansvar i knyttet til produksjon og forsyning.

- Produsenter er forpliktet til å ha kontroll over produksjonskjeden, fra produksjon av råstoff til kontroll av leverandør. Det er også viktig produsenter varsler oss tidlig om tilfeller av forsyningssvikt. Vi ønsker en større innsats og mer årvåkenhet fra industrien på dette området slik at pasienter får nødvendige legemidler, sier Steinar Madsen.

Beredskap

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Legemiddelverket i oppdrag å utrede hjemmel for rasjonering ved utlevering av legemidler fra apotek og grossist for å unngå hamstring av legemidler under akutte mangelsituasjoner. Dette for å sikre at flest mulig pasienter får tilgang til sitt legemiddel samtidig som myndigheter jobber for en løsning i samarbeid med aktørene. HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gå gjennom legemiddelberedskapsplanen. Legemiddelverket jobber for at folke- og dyrehelsen i minst mulig grad skal påvirkes av legemiddelmangel, blant annet gjennom samarbeid i den nasjonale legemiddelberedskapskomiteen ledet av Helsedirektoratet. ​Fant du det du lette etter?