​​De​​ nye indikasjonene er

  • Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffe-assosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.
  • Behandling av dyp venetrombose (DVT), og forebygging av tilbakevendende DVT og lungeemboli (LE) etter akutt DVT hos voksne.
Leger som tar i bruk rivaroksaban må sette seg godt inn i preparatomtalen  og ta
hensyn til alle kontraindikasjoner og advarsler. Virkningen av rivaroksaban skal
normalt ikke kontrolleres med blodprøver, nøyaktig bruk er derfor viktig. Dosen må
justeres i takt med endringer i pasientens kliniske situasjon. Som ved all blodfor-
tynnende behandling bør pasientene ikke få legemidler som gir økt blødningsrisiko, slik som NSAIDs eller blodplatehemmere, uten nøye vurdering av nytte og risiko. 

Dosering

Rivaroksabandosen er normalt 20 mg daglig ved atrieflimmer, med reduksjon til 15 mg hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR 30-49 ml/min). Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-29 ml/min) må rivaroksaban brukes med forsiktighet. Bruk ved GFR <15 ml/min anbefales ikke.  Ved behandling av DVT er vanlig dose 15 mg to ganger daglig i 21 dager, deretter 20 mg daglig så lenge behandlingen varer. Også ved behandling av DVT bør dosen reduseres ved nyresvikt.

Bivirkninger

Rivaroksaban står på Legemidddelverkets overvåkningsliste, og vi ber leger være nøye med å melde både blødninger og terapisvikt  (tromboembolisme) til RELIS. Beskriv gjerne den kliniske situasjonen som førte til bivirkningen i meldingen.

Refusjon

De nye indikasjonene har ikke refusjon, forebygging av blodpropp etter kne- og hofte-
operasjoner har refusjon. Leger kan søke HELFO om individuell refusjon. Pasienten kan også få dekket kostnader gjennom bidragsordningen med fradrag av egenbetaling.
​Fant du det du lette etter?