Bakgrunn

Blant de psykotiske lidelsene er schizofreni den vanligste diagnosegruppen, med en svært heterogen pasientpopulasjon. Det viktigste behandlingsmålet ved schizofreni er å unngå tilbakefall av nye episoder med psykose. For å oppnå dette målet er det viktig at behandlingen tilpasses den enkelte pasient, slik at flest mulig gjennomfører den oppsatte behandlingen. En vanlig årsak til at pasienten avbryter behandlingen, er uakseptable bivirkninger. Det vurderes at brekspiprazol kan være et godt alternativ der andre andregenerasjons antipsykotika er prøvd, men med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptabel bivirkningsprofil. Rxulti (brekspiprazol) har vist en sammenlignbar effekt mot Latuda (lurasidon) i en kostnadsminimeringsanalyse. 

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av schizofreni.

Vilkår: 217 - Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt og/eller har fått uakseptable bivirkninger av andre atypiske antipsykotika.

​Fant du det du lette etter?