Trinnprissystemet omfatter om lag 35 % av alle legemiddelpakninger som selges på resept til norske kunder. Det er derfor svært viktig at Norge får stabile leveranser av disse legemidlene.

En samlet bransje, ved Apotekforeningen, Legemiddelindustrien, legemiddelgrossister og generikaleverandører, har foreslått en rekke tiltak for å unngå at generikaleverandører trekker seg fra det norske markedet. Myndighetene responderer blant annet med et midlertidig tiltak hvor trinnprisleverandører, ved leveringssvikt, kan søke Legemiddelverket om å selge utenlandske pakninger.

Tiltaket gjelder selv om andre leverandører markedsfører norske pakninger i samme byttegruppe. De utenlandske pakningene skal erstatte leverandørens eget produkt. Forutsetningen er også at de utenlandske pakningene selges til trinnpris.

Elektronisk søknad

Søknaden sendes inn elektronisk i forbindelse med leverandørens melding om leveringssvikt/mangel til Legemiddelverket. Elektronisk søknad om salg av utenlandske pakninger sendes inn via et skjema på våre nettsider.


Leverandøren må også forsikre seg om at apoteket gjør norsk produktinformasjon tilgjengelig for kundene.

​Fant du det du lette etter?