WP Thyroid og Nature-Throid tabletter er basert på tørket svineskjoldbruskjertel og brukes i behandlingen av lavt stoffskifte. Det er usikkert når det vil komme nye forsyninger av WP Thyroid og Nature-Throid. Legemidlene er ikke godkjent i Norge og selges gjennom ordningen med godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker WP Thyroid eller Nature-Throid kan fortsette å bruke de tablettene de har.
 • Dersom pasienten får symptomer på nedsatt stoffskifte kan en blodprøvekontroll være nyttig (TSH).
 • Ved langvarig mangel må pasienten bytte til andre legemidler.
 • Alternative legemidler er levotyroksin, levotyroksin i kombinasjon med liotyronin eller et annet preparat med tørket svinskjoldbruskkjertel. Legen må velge alternativ på bakgrunn av pasientens kliniske situasjon.
 • Ved bytte kan det være nødvendig med flere kontroller og justering av dosen. 

Råd til apotek

 • Pasienter som bruker WP Thyroid eller Nature-Throid kan fortsette å bruke de tablettene de har.
 • Pasienter som går tomme for WP Thyroid og Nature-Throid må henvises til legen for å få resept på andre legemidler mot hypotyreose.
 • Alternative legemidler er levotyroksin, levotyroksin i kombinasjon med liotyronin eller et annet preparat med tørket svinskjoldbruskkjertel. Legen må velge alternativ på bakgrunn av pasientens kliniske situasjon.¨

Råd til pasienter

 • Du kan fortsette å bruke de WP Thyroid og Nature-Throid tablettene du allerede har fått.
 • Dersom apoteket ikke kan skaffe WP Thyroid eller Nature-Throid tabletter blir du henvist til legen for å få resept på andre legemidler. Det finnes flere legemidler som kan erstatte WP Thyroid og Nature-Throid tabletter. Sammen med legen må dere finne frem til hvilke legemidler som passer best.
 • Det er usikkert hvor lenge det vil gå før WP Thyroid og Nature-Throid tabletter kan leveres.
​Fant du det du lette etter?