​Trykkfeilen innebærer at tablettstyrken er angitt til både 5 mg og 2,5 mg på pakningen (se bilde 1). Den korrekte styrken på tablettene er 5 mg. Blisterpakningen er riktig merket med 5 mg (se bilde 2). Det er ingenting galt med tablettene.

De berørte pakningene har batchnummer PV904. Batchnummeret står på den ene kortsiden på esken.

Slik trykkfeilen fremstår, mener Legemiddelverket at sjansen for feilbruk er veldig liten.

Nye pakninger med Zomig kommer i apotek om ca. 2 uker.

Pakning Zomig 5 mg
Bilde 1

Blisterpakning Zomig 5 mg
Bilde 2

Råd til leger:

  • Informer pasienter som bruker Zomig 5 mg fra Grünenthal om at de vil få et annet legemiddel med zolmitriptan 5 mg frem til nye pakninger med Zomig 5 mg er tilgjengelig.

Råd til apotek:

  • Informer pasienter som har fått forskrevet Zomig 5 mg fra Grünenthal om hvorfor de får utlevert et annet legemiddel med zolmitriptan 5 mg.
  • Informer pasienter som tidligere har fått utlevert en pakning Zomig 5 mg fra den berørte batchen, om at tablettene er trygge å bruke, at tablettene inneholder 5 mg og at legens dosering må følges.

Råd til pasienter som har en pakning med det berørte batchnummeret PV904 (står trykket på pakningen):

  • Tablettene i pakningen inneholder 5 mg.
  • Følg dosen som legen har forskrevet.
  • Tablettene er trygge å bruke.
  • Spør på apoteket dersom du har spørsmål til bruk av Zomig

 

​Fant du det du lette etter?