Listen kan bli endret. Hvilke partier fra leverandøren det gjelder kan endres på grunn av oppdatert informasjon.
 
Valsartan er en angiotensinreseptorblokker (ARB) som brukes ved høyt blodtrykk, hjertesvikt og etter hjerteinfarkt.  Det gis enten alene eller i kombinasjon med andre virkestoffer. Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2017 var om lag 130 000 brukere i Norge. Av disse er det om lag 70 000 som bruker de legemidlene som er berørt. Salgsstoppen gjelder i hele Europa, og siden valsartan brukes av et stort antall pasienter er det fare for at det kan oppstå legemiddelmangel. Legemiddelverket følger situasjonen nøye og vil gi nye råd ved behov. 

Bakgrunn for salgsstopp

Forurensningen N-nitrosodimetylamin (NDMA) er funnet i valsartan fra den kinesiske virkestoffprodusenten Zhejiang Huahai Pharmaceuticals under en ekstern kontroll med en ny analysemetode. Produksjonsprosessen som gir forurensingen har vært brukt siden 2012. NDMA er av WHO klassifisert som et stoff som kan være kreftfremkallende. Vi utsettes daglig for stoffet i små mengder, for eksempel via røkte matvarer. 

Ingen akutt helserisiko

Det er ingen akutt helserisiko for pasienter som bruker de forurensede legemidlene. Langtidsbruk kan muligens gi en litt økt kreftrisiko. Europeiske legemiddelmyndigheter gjør nå en vurdering av dette

Råd til leger:

  • For å forebygge legemiddelmangel bør pasienten få informasjon om at det er trygt å bruke legemidlet inntil de henter ny forsyning på apoteket.
  • Pasienten vil få legemidler med valsartan fra en annen virkestoffprodusent ved neste utlevering på apoteket.
  • Pasienten må ikke avbryte behandlingen. Det medfører betydelig større risiko enn å fortsette med de aktuelle legemidlene med valsartan.  

Råd til apotek:

  • For å forebygge legemiddelmangel bør pasientene få råd om å fortsette med legemidlet de har inntil de henter ny forsyning på apoteket.
  • Vær oppmerksom på at leverandørene kan være delvis berørt. En vare det er salgsstopp på kan være berørt på bare enkelte batcher. Informasjon om hvilke batcher det gjelder fremgår av salgsstoppmeldingene.
  • Vi minner om at alle pasienter skal få tilbud om legemiddel til trinnpris og skal bare betale eventuell egenandel, ikke mellomlegg.  

Råd til pasienter:

  • Du må ikke avslutte behandling på egen hånd, fortsett å ta medisinen din. 
  • Det er mye større fare for helsen å slutte med valsartan enn å fortsette inntil det er tid for å kjøpe ny pakning. 
  • Du vil få medisin med valsartan fra en annen virkestoffprodusent neste gang du henter ny forsyning på apoteket.
  • Ta kontakt med lege eller apotek hvis du har spørsmål/er bekymret. 

Se også...

​Fant du det du lette etter?