​Cefotaxim MIP inneholder virkestoffet cefotaksim som er et bredspektret antibakterielt middel mot alvorlige infeksjoner, blant annet bakteriell lungebetennelse, kompliserte urinveisinfeksjoner, alvorlige hud- og bløtdelsinfeksjoner og infeksjoner i bukhulen.

Flere avvik

Under inspeksjon av virkestoffprodusenten av cefotaksim, ble det funnet flere avvik. Avvikene omfatter den aseptiske produksjonsprosessen og sterilitet av virkestoffet. På bakgrunn av dette stanses salget av Cefotaxim MIP i Norge.

Legemiddelverket har ikke fått noen meldinger om bivirkninger av Cefotaxim MIP.

Leveringssituasjon

 • Cefotaxim Sandoz 1 g og 2 g er ikke tilgjengelig og ble avregistrert 01.12.2019.
 • Cefotaxim Villerton 1 g er tilgjengelig.
 • Ny forsyning av Cefotaxim Villerton 2 g ventes til 17.04.2020.
 • Ny forsyning av Cefotaxim MIP 1 g og 2 g fra alternativ virkestoffprodusent ventes til 15.02.2020.  

Cefotaxim Villerton 0,5 g må reserveres til behandling av barn da det ikke er ekstra volum tilgjengelig av den styrken.

Råd for å redusere bruken av cefotaksim

For å unngå at lageret hos apotek og sykehus tømmes har Legemiddelverket i samråd med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim, i tillegg til råd om behandlingsalternativer.

Cefotaksim har vanligvis vært dosert 2 g 3 ganger daglig i Norge, men anbefalt standarddosering er nå 1g 3 ganger daglig. Høyere dosering benyttes når resistensbestemmelse har vist «I», eller det er dårlig overgang til infeksjonsfokus (for eksempel CNS-infeksjoner). 2 g hetteglass med cefotaksim kan dermed benyttes til 2 pasienter, dersom begge er dosert med 1 g 3 ganger daglig. Tilsvarende gjelder for ceftazidim og ceftriakson.

Være nøye med indikasjonen for behandling med cefotaksim

Det brukes ofte unødvendig bredspektret behandling til infeksjoner som kan behandles med smalspektret antibiotika. Lungebetennelse oppstått utenfor sykehus bør behandles med penicillin. All antibiotikabehandling bør revurderes, for eksempel etter 2-3 dager, for å se på behovet for å fortsette behandling eller om regime eventuelt må endres. Mikrobiologiske prøvesvar med resistensbestemmelse kan være veiledende for å skrenke inn behandlingen. Det må vurderes om overgang til peroral behandling er aktuelt.

Legemidler som kan brukes i stedet

Sjekk retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus for alternativer.

De viktigste alternativene til cefotaksim:

 • Kombinasjonsregimer med (gentamicin + penicillin) eller (gentamicin + ampicillin) er ofte sidestilt med cefotaksim. En grunn til at disse regimene brukes mindre kan være usikkerhet rundt praktisk bruk av gentamicin. Se praktisk informasjon om dosering og konsentrasjonsmålinger av gentamicin.
 • Piperacillin/tazobaktam er også ofte sidestilt med cefotaksim. Dosering*: Standard dose er 4 g 3 ganger daglig, høy dose er 4 g 4 ganger daglig.

Dersom andre cefalosporiner (2. eller 3. generasjons cefalosporiner, ikke cefazolin) er tilgjengelige utgjør de følgende alternativer:

 • Ceftriakson kan nesten alltid sidestilles med cefotaksim, men har lengre halveringstid, og sjeldnere dosering.
  Dosering*: Standard dose er 1 g 1 gang daglig, høy dose er 2 g 2 ganger daglig. For meningitt er doseringen 4 g 1 gang daglig eller 2 g 2 ganger daglig.
 • Ceftazidim er minst like bra som cefotaksim til gram-negative bakterier (E coli, Klebsiella etc.). Ceftazidim kan brukes til pneumokokker, men er mindre effektivt mot gule stafylokokker.
  Dosering*: Standard dose er 1 g 3 ganger daglig, høy dose er 2 g 3 ganger daglig.
 • Cefuroksim er minst like bra som cefotaksim til gram-positive bakterier (pneumokokker og gule stafylokokker), men er dårligere til gram-negative bakterier.
  Dosering*: Standard dose er 1,5 g 3 ganger daglig. Infeksjoner i urinveier kan behandles med 750 mg 3 ganger daglig.

* Klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er endret fra 2019, se artikkel i Tidsskriftet. EUCAST, den europeiske brytningspunktkomitéen publiserte samtidig nye doseringsanbefalinger basert på oppdatert kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk (PK/PD). Det er disse doseringene resistensundersøkelsen bygger på. Nye doseringer vil gradvis bli innarbeidet i oppdateringen av retningslinjen for antibiotikabruk, men kan benyttes nå hvis det kan avhjelpe mangelsituasjonen.

Les mer om dette på KAS sin nettside.

Oppdatert: 12.02.2020

Publisert: 19.11.2019

​Fant du det du lette etter?