​Parallelleksport betyr at legemidler som er produsert, pakket og importert for det norske markedet, selges til andre land. Hensikten med meldeplikten er å sikre at legemidler vi har behov for blir på lager i Norge.

Vurdering av forsyningssituasjonen

Grossister skal varsle Legemiddelverket før parallelleksport av legemidler på meldepliktlisten. Legemiddelverket gjør en vurdering av løpet av tre virkedager og har mulighet til å forby eksport. Meldeplikten gjelder uavhengig av regulatorisk status og gjelder alle med grossisttillatelse og lager i Norge.


Samarbeid med Tolletaten

Tollen samarbeider tett med Legemiddelverket og følger dette opp ved grensen. Det betyr at eksport av legemidler på listen vil bli stoppet hvis grossister ikke har varslet Legemiddelverket i forkant, eller det er innført eksportforbud på de aktuelle legemidlene. Grossistene kan heller ikke parallelleksportere hvis det er sendt inn melding som ikke er ferdigbehandlet. Det forutsettes at grossistene har satt seg inn i gjeldende regelverk.
​Fant du det du lette etter?