Avtalen omfatter pilot for anbud på PCSK9-hemmere med mulighet for ytterligere anskaffelsesprosesser.

Hovedelementer i avtalen:

Legemiddelverket

  • beslutter initiering av den enkelte anskaffelsesprosess, og bestiller tjenester fra Sykehusinnkjøp
  • har ansvar for oppnevning av Spesialist- og brukergrupper og godkjenning av gruppens mandat

Sykehusinnkjøp

  • skal gjennomføre anskaffelsesprosesser på vegne av Legemiddelverket og Helsedirektoratet
  • er sekretariat for spesialist- og brukergruppen

Helsedirektoratet

  • er kontraktspart og signerer kontrakter som inngås på bakgrunn av gjennomførte anskaffelsesprosesser.
  • har ansvar for oppfølging av leverandører og forvaltning av avtaler etter inngått kontrakt.

Se samarbeidsavtalen

​Fant du det du lette etter?