​Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2017/2018:

  • En A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
  • En A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virusstamme
  • En B/Brisbane/60/2008-lignende virusstamme


Fluenz Tetra inneholder i tillegg influensa B-virusstammen B/Phuket/3073/2013, som også
var i fjorårets vaksiner.

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:


Vaksine


Type *


Aldersgruppe​

Administrasjonsmåte
​Influvac
«BGP Products B.V.»
​Inaktivert, over-
flateantigen
​Fra seks måneder​intramuskulært
Vaxigrip
«Sanofi Pasteur
Europe»
​Inaktivert, splitt-
virus
​Fra seks måneder​intramuskulært
Fluenz Tetra
«AstraZeneca AB»
​Levende, svekket​Fra to til 18 år​Nasalt

* Alle vaksiner er produsert i egg.


Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt
tiomersal som konserveringsmiddel.

Med mindre det er sterke grunner til at pasienten skal ha en bestemt vaksine, bør legen
forskrive generisk.

Vaksiner som ikke er markedsført

VaksineProdusent​​TypeProduksjons-
måte
Indikasjon
alder​
Administrasjons-
måte​
​Afluria

​Seqirus GmbH

Inaktivert, splittvirus

​Egg

​Fra 5 år og eldre

​Intramuskulært

​FluarixGlaxoSmithKline ASInaktivert, splittvirus​Egg​Fra seks mnd og eldre​Intramuskulært
​IDflu​Sanofi Pasteur SAInaktivert, splittvirus​Egg​60 år og eldre​Intradermalt
(0.1 ml)
​Influvac Tetra​BGP Products B.V.Inaktivert, overflate-
antigen
​Egg​Voksne over 18 år​Intramuskulært
​Intanza​Sanofi Pasteur EuropeInaktivert, splittvirus​Egg​60 år og eldre​Intradermalt
(0.1 ml)
Vaxigriptetra​Sanofi Pasteur EuropeInaktivert, splittvirus​Egg​Fra 3 år og eldre​Intramuskulært

Risikogrupper som bør vaksineres

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

  • Alle fra og med fylte 65 år.
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med
    annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
  • Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og
husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Dosering til barn

Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør ha to doser med minst
fire ukers intervall. Barn under tre år kan få en halv dose på 0,25 ml, men 0,5 ml kan også
brukes.

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor.
Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.

​Fant du det du lette etter?