​Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2019/2020:
  • en A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
  • en A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
  • en B/Colorado/06/2017-lignende virusstamme
  • en B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme

Fluenz Tetra inneholder i tillegg influensa B-virusstammen B/Phuket/3073/2013, som også var i fjorårets vaksiner. 

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge

VaksineType*AldersgruppeAdministrasjonsmåte
Influvac Tetra

«BGP Products B.V.»
Inaktivert, overflateantigenFra 36 månederintramuskulært
Fluarix Tetra

«GlaxoSmithKline AS»
Inaktivert, splittvirusFra seks månederintramuskulært
Vaxigriptetra

«Sanofi Pasteur Europe»
Inaktivert, splittvirusFra seks månederintramuskulært
Fluenz Tetra

«AstraZeneca AB»
Levende, svekketFra to til 18 årNasalt

 

* Alle vaksiner er produsert i egg.

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt tiomersal som konserveringsmiddel. 

Legen bør forskrive generisk til alle pasienter unntatt de som ikke skal bruke levende svekket vaksine, for eksempel ved alvorlig immunsvikt.

Godkjente vaksiner som ikke er markedsført

VaksineType*AldersgruppeAdministrasjonsmåte

Afluria

«Seqirus GmbH»

Inaktivert, splittvirusFra 5 år og eldreIntramuskulært

Flucelvax Tetra

«Seqirus Netherlands B.V.»

Inaktivert, overflateantigenFra 9 år og eldreIntramuskulært

Influvac

«Mylan Healthcare B.V.»

Inaktivert, overflateantigenFra 6 måneder og eldreIntramuskulært

Vaxigrip

«Sanofi Pasteur Europe»

Inaktivert, splittvirusFra 6 måneder og eldreIntramuskulært

* Flucelvax Tetra er basert på cellekultur, øvrige vaksiner er basert på egg.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

  • Alle fra og med fylte 65 år.
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
  • Barn og voksne med kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter. 

Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor.

Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljertinformasjon.

Dosering til barn

Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært og levende svekket vaksine gitt som nesespray.

​Fant du det du lette etter?