Edaravone er søkt til bruk i behandlingen av pasienter med muskelsykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Europa. Legemidlet er godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) og brukes i USA, Japan og Sør-Korea.

Bruk av edaravone er ingen helbredende kur. Kliniske studier har ikke vist noen effekt på overlevelse hos pasientene. Studiene konkluderer med at legemidlet kan ha en bremsende effekt hos et lite antall pasienter. Studiene viser også at noen pasientgrupper ikke har noen effekt edaravone, for eksempel pasienter med langtkommen sykdom.

For at legemidlet skal bli godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) må produsenten søke om markedsføringstillatelse. Det er produsenten selv som har ansvaret for å starte denne prosessen og sende inn dokumentasjon som grunnlag for en slik vurdering.

Legemiddelfirmaet valgte å trekke søknaden etter at CHMP, EMAs vitenskapelige komite for humane legemidler, hadde vurdert dokumentasjonen og stilte oppfølgende spørsmål knyttet til effekt og risiko ved bruk av produktet.

 

​Fant du det du lette etter?