Legemiddelverket har laget nye systemer for søknader om konsesjoner, filialdrift, medisinutsalg mv. som er nødvendige for å drive apotek. Til nå har dette vært basert på innsending av søknader per brev. Dette erstattes nå av innsending via Altinn som er den anbefalte portalen for elektronisk kommunikasjon for offentlige etater. Apotekene vil da både søke og få svar i Altinn slik man kjenner dette systemet fra en rekke andre områder, for eksempel skattemeldingen. Det er alltid apotekkonsesjonær (apotekeier) som skal sende inn søknader og meldinger, men for noen søknader kreves også signering av apoteker. 

Forenkling og bedre kvalitet

Formålet med ordningen er å forenkle søknadsprosesser for apotekbransjen og vår saksbehandling. Systemet vil i tillegg gi bedre kvalitet på våre data om apotek. Dette er spesielt viktig for samhandlingen med Direktoratet for e-helse for å gi apotekene tilgang til reseptformidleren.

Systemet omfatter de fleste typer søknader og meldinger knyttet til drift av apotek og medisinutsalg. Søknadsskjemaet dekker imidlertid ikke alle typer søknader, og det som ikke dekkes må derfor fortsatt sendes per brev/e-post. Det gjelder f.eks. søknad om tilvirkertillatelser og godkjenning av kontrollfarmasøyt.

Se nærmere informasjon om søknadssystemet, pålogging m.v.

​Fant du det du lette etter?