​Legemiddelverket ønsker som en del av det overordnede tilsynet med apotekene å gjennomføre en slik kartlegging. Formålet med kartleggingen er blant annet å kvalitetssikre informasjon som er registrert i Legemiddelverkets systemer, samt at informasjonen benyttes som grunnlag for våre tilsynsaktiviteter. En slik kartlegging er å betrakte som tilsynsaktiviteter som apotek følgelig plikter å medvirke til, jf. apotekloven § 8-2.

Svarfrist er 20. juni. Apotek som eventuelt ikke har mottatt e-post om kartleggingen bør sjekke spam-postboksen. Apotek som eventuelt ikke har mottatt e-post, bes om å kontakte Legemiddelverket.​

Se oversikt over spørsmålene i kartleggingen

​Fant du det du lette etter?