I 1980 var det 254 apotek i Norge, mens vi hadde 768 apotek per 1. januar 2015. I 1980 var det vel 16 000 innbyggere per apotek, mens det tilsvarende tallet i 2015 er i underkant av 7 000. Det var en stor økning i antall apotek i årene 2001-2003 som en følge av endringen i apotekloven i 2001. Det har vært en viss økning også de siste årene.

Les rapport​.

​​​​​​​
​Fant du det du lette etter?