​​​​​​Legemiddelverket har hjemmel til å innhente informasjon om parallelleksport i forbindelse med tilsyn. Dette mener vi er tilstrekkelig for å få informasjon i mangelsituasjoner. Vår erfaring er at det er behov for svært detaljert informasjon fra grossistene.
 
- Det er mange ulike årsaker til legemiddelmangel, og selv med detaljerte data er det vanskelig å vurdere om legemiddelmangelen skyldes parallelleksport. Denne detaljerte informasjonen er lite egnet for rutinemessig rapportering, sier seksjonssjef Helga Festøy.

Bakgrunn

I 2013 fikk Legemiddelverket i oppdrag å arbeide med et forslag om å innføre statistikk over parallelleksport. Forslaget var ment som et tiltak for å forebygge legemiddelmangel. Det ble fremmet av Legemiddelverket i 2010 og var på høring i 2012.
 
Les Legemiddelverkets brev med vedlegg til Helse- og omsorgsdepartementet.
​Fant du det du lette etter?