​Godkjenningen av Comirnaty gjelder i hele EU/EØS (inkludert Norge). Sannsynligvis blir de første vaksinene satt i Norge i romjulen.

I tillegg til vaksinen fra BioNTech og Pfizer har det europeiske legemiddelkontoret (EMA) startet godkjenningsprosessen for tre andre vaksiner mot covid-19:

 • AstraZeneca (viral vektor vaksine)
 • Moderna (RNA-vaksine)
 • Johnson & Johnson/Janssen (viral vektorvaksine)

På grunn av pandemien er prosedyrer forkortet og effektivisert for å legge til rette for rask utvikling og godkjenning. For at vaksinene skal bli godkjent må det likevel være tilstrekkelig dokumentasjon på effekt, sikkerhet og kvalitet, slik at nytten ansees som større enn risikoen. Vaksinene vurderes løpende gjennom en såkalt «rolling review». Dette innebærer at EMA vurderer dataene fra vaksinestudier etter hvert som de blir klare. Betinget godkjenning gis for ett år av gangen og gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger. Det stilles derfor krav om at vaksineprodusentene forsetter med studiene sine.

Vaksiner mot covid-19 under godkjenning i Europa

Vaksiner der EMA har anbefalt betinget godkjenning

 • BioNTech og Pfizer (Comirnaty)

Vaksiner som har søkt om betinget godkjenning:

 • Moderna

Vaksiner i «rolling review»:

 • AstraZeneca
 • Johnson & Johnson (Janssen)

Les mer om rolling review og betinget godkjenningsprosess

Hva er prosessen videre?

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) koordinerer nå arbeidet med å vurdere søknaden om betinget godkjenning fra Moderna.

Når et firma søker om å få en vaksine godkjent, får to land oppgaven med å gå gjennom all dokumentasjonen. Det ene landet får hovedansvaret og kalles rapportør, mens det andre landet kalles co-rapportør. Rapportør og co-rapportør vurderer dokumentasjonen parallelt, men uavhengig av hverandre. Andre land kan gi innspill underveis.

På bakgrunn av oppsummeringene fra rapportør og co-rapportør avgjør den vitenskapelige komiteen i EMA om den vil anbefale (eller ikke anbefale) at vaksinen blir godkjent. Tilslutt er det EU-kommisjonen som formelt avgjør om vaksinen får godkjenning i EU - og dermed også i Norge.

Foreløpig tidsplan for godkjenningsprosessen:

6. januar 2021. EMA vil anbefale eller ikke anbefale at vaksinen fra Moderna blir godkjent.

Vaksineprodusentene må dokumentere effekt og sikkerhet fra de store kliniske fase-3 studiene. De må også dokumentere at produksjonen foregår i tråd med strenge internasjonale krav.

Det norske legemiddelverket deltar i godkjenningsprosessen

Legemiddelverket er med i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Vi har representanter i de vitenskapelige komiteene i EMA og deltar aktivt i godkjenningsprosessene. Norge har fått flere oppdrag knyttet til vaksiner mot covid-19, men vi kan ikke opplyse nøyaktig hvilke vaksiner Norge har et særlig ansvar for.

Norge er såkalt co-rapportør for én vaksine, vi har gitt vitenskapelig råd til flere firmaer tidlig i utviklingen, og vi har også andre konkrete oppgaver i forbindelse med godkjennings-prosessene. Norge har også representanter i de vitenskapelige komiteene i EMA.

Oppdrag Norge er tildelt i forbindelse med godkjenning av vaksiner mot covid-19

 • Rapportør ved søknad om betinget godkjenning: 0
 • Co-rapportør ved søknad om betinget godkjenning: 1
 • PeerReviewer for søknad om betinget godkjenning: 1
 • PeerReviewer for plan for vaksinestudier for barn (PIP): 1
 • Vitenskapelig rådgiving (Scientific Advice) i tidlig fase av vaksine-utvikling: 5

Rapportør og co-rapportør: Landene som er rapportør og co-rapportør har hovedansvaret for å vurdere en søknad om godkjenning. Rapportør og co-rapportør vurderer dokumentasjonen parallelt, men uavhengig av hverandre. Konklusjonene legges fram for den vitenskapelige komiteen i EMA som eventuelt anbefaler godkjenning. EU-kommisjonen avgjør formelt om en vaksine får godkjenning i EU og Norge.

PeerReviewer: Peer-review kvalitetssikrer det arbeidet rapportør og co-rapportør utfører.

Vitenskapelig rådgiving (Scientific Advice): EMA tilbyr råd til firmaer som ønsker å gjennomføre studier for å teste vaksiner. Hensikten er å bidra til at studiene blir gjennomført på en god måte med godt design.

Vaksinenyheter i media

Flere land har varslet at de allerede har tatt i bruk, eller vurderer å ta i bruk vaksiner mot covid-19

 • Russland har startet vaksinering med vaksinen Sputnik.
 • Storbritannia tok i bruk vaksinen fra BioNTech/Pfizer etter en nødprosedyre 8. desember.
 • Canada ga vaksinen fra BioNTech/Pfizer en type betinget godkjenning 9. desember.
 • FDA (det amerikanske legemiddelverket) avgjorde 10. desember at vaksinen fra BioNTech/Pfizer får en såkalt Emergency Use Authorization (EUA) i USA.
 • FDA avgjorde 17. desember at vaksinen fra Moderna får Emergency Use Authorization i USA.

Ordningen med Emergency Use Authorization og den europeiske løsningen med betinget godkjenning er ikke helt like, men begge åpner for bruk av vaksiner før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves for full godkjenning.

Det eksisterer en mulighet for nødprosedyrer i Europa også, men her ønsker vi at vaksinene minst har en såkalt betinget godkjenning før de tas i bruk.

Norge vil sannsynligvis starte vaksinasjon med vaksinen fra BioNTech og Pfizer i romjulen. I Norge er det Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Hva vet vi om vaksinene på godkjenningstidspunktet?

​Fant du det du lette etter?