​Krav til kontroll av metallinnhold i legemidler har blitt innført av EU med frist for gjennomføring i Norge i januar 2018. Derfor har Takeda AS, som produserer og markedsfører Neo-Fer, nylig analysert dette legemidlet for mulige metallforurensninger. Neo-Fer er godkjent til behandling av jernmangel og jernmangelanemi, og gis forebyggende til blodgivere og magesekkopererte (ventrikkelreseserte).

Liten helserisiko

Analyseresultatet viser at blynivået er høyere enn det som er tillatt for legemidler. Legemiddelverket har gjennomgått analyseresultatene og vurderer helserisikoen ved bruk av Neo-Fer mikstur i anbefalte doser som lav for alle aldersgrupper. Risikoen er minst for barn under 6 år grunnet lavere dosering, og det er hovedsakelig pasienter i denne aldersgruppen som bruker Neo-Fer mikstur.

Inntaket av bly via Neo-Fer er ikke høyere enn det som er tillatt for matvarer, som for eksempel melk og morsmelkerstatning. Alle barn og voksne får i seg noe bly gjennom et vanlig kosthold, og fostre eksponeres via morens blod. På grunn av negative helseeffekter av bly er det imidlertid ønskelig å begrense eksponeringen, både fra matvarer og andre kilder, så godt som mulig. Det er derfor fastsatt grenser for tillatt innhold av bly i matvarer og legemidler. Grenseverdiene for blyinnhold i legemidler er satt utfra strenge krav for å være på den sikre siden.

Bytte til alternativt legemiddel i august

For å unngå unødvendig inntak av bly via legemidler ønsker Takeda å tilbakekalle Neo-Fer fra apotek. Grunnet lav helserisiko mener Legemiddelverket at Neo-Fer kan selges frem til alternativt jerntilskudd vil være tilgjengelig i begynnelsen av august. Når Neo-Fer tilbakekalles må pasienter ved neste kjøp bytte til alternativt jerntilskudd. Legemiddelverket kommer med oppdatert informasjon og råd til apotek og helsepersonell nærmere tidspunkt for tilbakekalling.

Kan trygt brukes

Legemiddelverket mener det er trygt å utlevere og bruke Neo-Fer mikstur på samme måte som tidligere. Det understrekes at produksjonsmetoden og innholdet i Neo-Fer mikstur er uforandret. Situasjonen har oppstått på grunn av strengere kjemiske analysekrav fra EU.

​Fant du det du lette etter?