Sjå program

Anna Kristin Rolstad, Legemiddelverket
Velkommen

Tanja Holstad Løken, Legemiddelverket
Grupperte type II-endringer – hva er en enkeltendring?

Inger Heggebø, Legemiddelverket
Hva er konsensus i EU?

Minnie Nyhus Randen, Legemiddelverket

Håndtering av norsk produktinformasjon ved type IB-endringer i MRP

Jens Uwe Bleich, Legemiddelverket
Implementering av Q3D «Elemental Impurities» – Hva er forventet av industrien? 

Martha Schei Hynne, Legemiddelverket
IDMP og SPOR - Innføring av standarder på legemiddelområdet - status

Helle Endresen og Pilar Martin Vivaldi, Legemiddelverket
Metodevurdering (HTA): Sammarbeid nå og i framtiden

Nina Malvik og Elin Søndenå Sanne, Legemiddelverket
Safety features: Innføring av 2 D/godkjenning av merking

Karen Marie Ulshaugen, Legemiddelverket
Legemiddelverkets arbeid med policy for reseptfrie legemidler og farmasøytutlevering 


​Fant du det du lette etter?