​​Stortinget vedtok i statsbudsjettet å øke bagatellgrensen til 25 mill. kroner fra og med 2015. Det innebærer at legemidler hvor merutgiftene for folketrygden vil være mindre enn 25 mill. kroner om 5 år, kan komme på blå resept uten at det må behandles i Stortinget.

Denne endringen medfører at følgende legemidler får innvilget forhåndsgodkjent refusjon fra 1. januar 2015:
 • Dymista (azelastin og flutikason) til behandling av moderat til alvorlig rhinitt
 • Toctino (alitretinoin) til behandling av alvorlig kronisk håndeksem

 • Flere legemidler til behandling av diabetes type 2: 
  • Januvia (sitagliptin)
  • Janumet (sitagliptin og metformin
  • Vipidia (alogliptin) 
  • Vipidomet (alogliptin og metformin) 
  • Galvus (vildagliptin) 
  • Eucreas (vildagliptin og metformin)
  • ​Forxiga (dapagliflozin
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet​.
Her ligger forskriftsendringen (lenke til lovdata).
Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen.

​​
​Fant du det du lette etter?