​Fra 1. januar 2018 vil forhåndsvarsling av sunset clause fra Statens legemiddelverk til MT-innehavere bli publisert i én liste på våre nettsider. Gammel ordning med publisering av berørte legemidler 3 ganger i året opphører. Det blir for framtiden kun lagt ut en liste én gang i året: januar/februar.

Frist for å søke unntak vil være 31. desember inneværende år.

MT-innehaver som har fått innvilget unntak som utløper i løpet av inneværende år vil automatisk få forlenget frist for ny søknad inntil utgangen av året.


From January 1, 2018 the Norwegian Medicines Agency will change the routine for publishing a list of expiring MA’s due to sunset clause on our website for advanced notice to all Marketing Authorisation Holder (MAHs) . This list will for the future be published once a year, in January/February. The deadline to apply for exemption will be December 31 the same year.

MA’s which already have an exemption with deadline the current year, will automatically have a prolonged exemption until December 31, the same year to apply for a new exemption.

​Fant du det du lette etter?