Frist for å søke unntak vil være 31. desember inneværende år.
MT-innehaver som har fått innvilget unntak som utløper i løpet av inneværende år vil automatisk få forlenget frist for ny søknad inntil utgangen av året.

 

The list of expiring MAs is published once a year, in January/February. The deadline to apply for exemption will be December 31 the same year. MA’s which already have an exemption with deadline the current year, will automatically have a prolonged exemption until December 31, the same year to apply for a new exemption.

​Fant du det du lette etter?