Bakgrunn

Tasigna 150 mg fikk i 2014 innvilget midlertidig forhåndsgodkjent refusjon til behandling av voksne pasienter med nylig diagnostisert Philadelphiakromosom positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) i kronisk fase. Novartis har sendt inn dokumentasjon som viser at flere pasienter oppnår dypere respons på Tasigna fremfor Glivec. Det er også sendt inn dokumentasjon som viser at det er mulig å stoppe behandling med Tasigna.

Legemiddelverket har i denne vurderingen forlenget midlertidig forhåndsgodkjent refusjon frem til 31-12-2017 i påvente av ny dokumentasjon og helseøkonomisk modell sendes inn.

Les refusjonsvedtaket for Tasigna

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksne pasienter med nylig diagnostisert Philadelphiakromosom positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) i kronisk fase

​Fant du det du lette etter?