De tekniske problemene berører søknader som er behandlet av Legemiddelverket i perioden 1.–10. september. Noen av disse søknadene kan ikke åpnes og ekspederes på vanlig måte av apoteket. Søknader sendt etter 10. september berøres ikke av feilen.​

Råd til apotek: 

  • Be legen sende ny søknad om godkjenningsfritak.
  • Dersom det haster, kan apoteket bruke muligheten for nødekspedisjon. Ved behov kan apoteket kontakte Legemiddelverket på telefon 22897700 eller sende e-post til godkjenningsfritak@legemiddelverket.no. Legemiddelverket kan gi apoteket informasjon om behandlingsstatus på søknaden, samt informasjon om legemiddel og dosering.

Råd til leger:

  • Dersom en av søknadene dine om godkjenningsfritak er rammet av den tekniske feilen (i perioden 1-10. september), ber vi deg sende en ny søknad.  

Råd til pasienter:

  • Ta kontakt med apoteket, de vil hjelpe deg.​

​Fant du det du lette etter?