​Fluoropyrimidiner er en gruppe kreftlegemidler som omfatter 5-fluorouracil (5-FU), kapecitabin og tegafur. På det norske markedet finnes de relevante preparatene Fluorouracil Accord (5-FU i.v.), Teysuno (tegafur), Capecitabine Accord (kapecitabin) og Xeloda (kapecitabin). Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) er et enzym som bryter ned de omtalte legemidlene i kroppen. Pasienter som har delvis eller fullstendig mangel på DPD har økt risiko for alvorlig forgiftning og død hvis de behandles med 5-fluorouracil i.v., kapecitabin eller tegafur. Det anbefales derfor å teste pasienter for DPD-mangel før oppstart av behandling.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Det anbefales å teste fenotype- og/eller genotype hos pasienter før behandling med 5-fluorouracil i.v., kapecitabin eller tegafur.

  • Behandling med legemidler som inneholder 5-flourouracil, kapecitabin eller tegafur er kontraindisert hos pasienter med fullstendig DPD-mangel.

  • Vurder å redusere startdosen hos pasienter med delvis DPD-mangel.

  • Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) av fluorouracil kan forbedre kliniske utfall hos pasienter som får kontinuerlige infusjoner med 5-fluorouracil.

Meld mistenkte bivirkninger for legemidler eksl. vaksiner på elektronisk meldeskjema.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til onkologer.

​Fant du det du lette etter?